Dopravní výchova 2014

  16.6.2014
V pondělí 9.6.2014 se žáci 3. a 4. třídy vypravili vlakem do Havlíčkova Brodu na dětské dopravní hřiště, aby zde složili závěrečnou zkoušku cyklisty.

V pondělí 9.6.2014 se žáci 3. a 4. třídy vypravili vlakem do Havlíčkova Brodu na dětské dopravní hřiště, aby zde složili závěrečnou zkoušku cyklisty.

Dětské mobilní dopravní hřiště je umístěno na ploše zimního stadionu v Kotlině. Hřiště tvoří svinovací podklad z pryžového materiálu, který je doplněn barevně zobrazenými komunikacemi a vodorovným dopravním značením. Slouží především pro výuku dopravní výchovy žáků pod vedením instruktorů.

Žáci naší školy absolvovali závěrečnou zkoušku, která se skládala z teoretické a praktické části. Nejprve se seznámili s prostorovým uspořádáním dětského dopravního hřiště, s jednotlivými svislými a vodorovnými dopravními značkami a společně s instruktorem si zopakovali pravidla provozu na pozemních komunikacích. Převážná část dopoledne byla věnována praktickému výcviku na hřišti včetně jízdy zručnosti. Teoretická část závěrečné zkoušky obsahovala 20 testových otázek a praktická 15 ti minutovou jízdu, kterou museli žáci absolvovat bez závažných dopravních přestupků. Ti žáci, kteří úspěšně složili obě části náročné zkoušky, obdrželi „Průkaz cyklisty“. 

Mgr. Helena Kafková
 

Dopravní hřiště Havlíčkův Brod